Veiledning for oppmelding på privatistweb

Oppmelding

Du melder deg opp via internett- på privatistweb.no – hvis du hører hjemme i en av disse gruppene:

  • privatister som skal ha generell studiekompetanse
  • privatister i yrkesfaglige studieretninger/utdanningsprogram
  • praksiskandidater som skal ha den skriftlige tverrfaglige prøven
  • lærlinger som skal ha den skriftlige tverrfaglige prøven

Registrering som bruker

Du må først velge fylke. Har du bostedsadresse i Buskerud melder du deg til Buskerud fylke.Trykk på "Jeg er ny bruker" og opprett deg som bruker. Bruker-id er fødsels- og personnummeret ditt (11 siffer). Lag deretter ditt eget passord. Deretter huker du av for "Jeg samtykker" i Personvernerklæringen.

Utfylling av personalia

Alle personopplysninger du legger inn må være riktige, dvs. at du må legge inn alle for-, mellom- og etternavn. Du må legge inn din gateadresse i tillegg til postnummer og sted.

Du skal fylle ut både mobilnummer og e-postadresse, fordi du vil få varsel på mobil eller e-post når tid og sted for eksamen er klar. Det samme gjelder for når eksamenskarakterer legges ut på Privatistweb.

Sjekk at alt er korrekt skrevet før du lagrer opplysningene. Du må bekrefte at opplysningene er riktige ved å trykke på knappen "Opplysningene er korrekte". Deretter kan du komme videre til Min side.

Feil eller mangelfulle opplysninger

Hvis opplysningene du har lagt inn er mangelfulle eller inneholder feil, kan det være at du ikke får melding om tid og sted for eksamen i rett tid. Det er viktig at du oppdaterer Personopplysninger på Privatistweb når det skjer endringer.

Allerede registrert bruker

Hvis du er registrert som bruker fra før skriver du inn brukerid og det passordet du tidligere har laget og huker av "Jeg samtykker" i Personvernerklæringen. Så kommer du til siden med Personopplysninger. 

Har du endret navn og/eller adresse må du sørge for å oppdatere dette før du velger fag.

Du må bekrefte at de opplysningene som ligger der er riktige ved å trykke på knappen "Opplysningene er korrekte" for å komme videre til Min side.

Har du glemt passordet?

Da klikker du på "Jeg har glemt passord". Du må deretter skrive inn fødsels- og personnummeret ditt. Du kan velge om du vil ha passordet på SMS eller e-post. NB! Du må i tillegg skrive inn mobilnr. eller e-postadresse.

Det midlertidige passordet må endres ved første pålogging. Etter pålogging med engangspassord og obligatorisk endring, så logger du inn igjen på vanlig måte fra åpningssiden.

Velg fag

Du søker opp fag enten ved å skrive inn fagnavnet eller fagkoden til faget. Så trykker du på SØK. Det kommer opp ulike privatistenheter som holder eksamen i faget. Dersom aktuell privatistenhet ikke har faget, tar du kontakt med arrangørstedet.

Du skal velge privatistskole ut fra kommune du er bosatt i.  Praksiskandidater og lærlinger melder seg til nærmeste privatistskole som tilbyr eksamen i faget.

Du kan melde deg til eksamen i ett eller flere fag.Bare pass på at dato for skriftlig eksmen ikke kolliderer. Det er viktig at du velger riktig fag. Fag merket med I til venstre for fagnavnet inneholder informasjon om faget. Informasjonen kommer fram når du trykker på I'en. Er du usikker på hvilke fag du skal melde deg i? Sjekk tidligere vitnemål/kompetansebevis, kontakt skolen du tidligere har vært/er elev ved, eller kontakt privatistenhetn sdu skal melde deg til.

Når du har valgt fag, klikker du på knappen "Legg til avmerkede fag". Du kommer så til oppmeldingssiden hvor du finner igjen oppmeldte fag. Hver oppmelding kan inneholde flere fag, og alle fag i en oppmelding må betales under ett. Det er også mulig å lage en oppmelding per fag.

Du må påse at du ikke velger to eksamener på samme dato. Er du elev i videregående skole og skal ha eleveksamen i samme periode som du er privatist, må du være sikker på at det ikke blir kollisjoner på eksamensdato (sjekk både obligatorisk eksamen og trekkfagseksamen). Om du må trekke deg fra privatisteksamen pga. kollisjon med eleveksamen, får du ikke refundert eksamensavgiften. 

Har du meldt deg til eksamen i feil fag får du ikke refundert eksamensavgiften.

Bekreft oppmelding

Når du har valgt de fagene du skal ha eksamen i, trykker du på "Bekreft og betal". Deretter kommer du til en bekreftelsesside. Her bekrefter du at du har satt deg inn i vilkårene for oppmelding. Vil du lese gjennom vilkårene før du melder deg til eksamen, klikker du på linken på høyre side under Les også.

Betaling av eksamensavgift

Eksamensavgiften du skal betale kommer fram på Privatistweb. Når du har valgt de fagene du skal ha eksamen i, må du trykke på "Bekreft og betal". Deretter kommer du til en bekreftelsesside og til BBS sin dialog hvor du legger inn kortnummer og utløpsdato. Vær klar over at en del banker krever bruk av sikkerhetskode/passord ved betaling via nettet. Velger du å annullere oppmeldingen vil du ikke få refundert eksamensavgiften. Ved endring av valgt fag som medfører økt eksamensavgift, må du betale den nye eksamensavgiften. Avtales med det enkelte arrangørstedet.

Spesielt for lærlinger

Lærlinger som har godkjent lærekontrakt, betaler ikke eksamensavgift ved oppmelding til tverrfaglig skriftlig eksamen. Hvis du er lærling, må du før du velger fag skrive inn lærebedriftens eller opplæringskontorets organisasjonsnummer under Personopplysninger. I tillegg må du krysse av i feltet Lærling.

Bekreftelse på oppmelding

Statusen din etter at en oppmelding er bekreftet, finner du på Min side. Når betalingen er registrert hos arrangørstedet får du tilsendt e-post som bekreftelse (forutsetter riktig epost-adresse). Hvis betalingen med kort ikke er vellykket, så viser PrivatistWeb feilmelding fra kortutsteder eller fra Nets (BBS).  Hvis oppmeldingen ikke er gyldig, vises dette ved markering i rødt.


Publisert 13. mars 2013, oppdatert 23. januar 2019.