Hva er en privatist?

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring og undervisning, og du må selv melde deg opp til eksamen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Å være privatist betyr at du kan ta eksamen i fag fra videregående skole du ikke har fra før, eller du kan forbedre karakterene dine i fag du allerede har tatt. Som privatist får du eksamenskarakter, ikke standpunktkarakter.

Dersom man på privatisteksamen oppnår bedre karakter enn det man har på vitnemålet, så strykes både den gamle standpunktkarakteren og eventuell eksamenskarakter man har i faget fra før. De forbedrede karakterene føres på vitnemålet i stedet for de gamle.

Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, sette deg inn i læreplanen og kompetansemålene for faget, samt finne lærestoff. Noen velger å betale for undervisning på private skoler.

Du kan ta opp fag mens du fortsatt er elev i videregående skole. Dette betyr at du kan ta fag på nytt underveis, eller du kan ta fag i tillegg. Å ta fag i tillegge til faste fag, vil kreve svært mye av deg, og er ikke nødvendigvis å anbefale. Det kan være lurt å snakke med skolen din først dersom du ønsker en slik løsning.

Slik blir du privatist

Du melder deg opp og betaler eksamensavgiften på www.privatistweb.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg i riktig fag. Sjekk grundig før du melder deg opp.

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Se informasjon om oppmelding til eksamen 

Privatister kontakter det aktuelle oppmeldingsstedet for informasjon og veiledning:

Det er eksamen to ganger i året (vår og høst). Oppmeldingsfristen er 10. januar til og med 1. februar for våreksamen og 24. august til og med 15. september for høsteksamen.

Eksamensavgiften skal betales med kort. Avgiften fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet.


Publisert 14. juni 2012, oppdatert 2. september 2015.