Selve eksamen

Eksamensformer

For å kunne gå opp til eksamen må du ha med gyldig legitimasjon med bilde, signatur og fødsels- og personnummer.

Skriftlig
Muntlig
Muntlig-praktisk
Praktisk

Her finner du informasjon om fag, læreplaner, eksamensordninger, regler og rutiner for eksamen.  


Praksiskandidat og lærling

En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling.

Tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger 
Krav til praksis og oppmelding
Informasjon om fag- eller svenneprøve
Yrkesfag - rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen


Publisert 11. juni 2012, oppdatert 27. juni 2019.