Bruk av PC som hjelpemiddel og digital eksamen

Du må:

 • ta med egen PC som du har kompetanse til å bruke. 
 • kunne lagre til USB minnebrikke.
 • kunne skrive ut fra USB minnebrikke.
 • levere eksamensbesvarelsen digitalt (PGS) i fag der det er mulig.

Alle programmer du skal benytte må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen.
Du må ha med nødvendig tilleggsutstyr.

Hvilke rutiner som brukes ved digital innlevering av vil variere fra privatistenhet til privatistenhet.
Du får orientering om rutiner på eksamensdagen.

Laste ned eksamensoppgaver
På eksamensdagen får du ikke utdelt papirutgave  i SAM3038 Psykologi 2 skriftlig og SAM3010 Medie- og informasjonskunnskap 2 skriftlig.  Du skal selv laste ned oppgaven når eksamen starter. Du må derfor ha med PC til eksamen i disse fagene. 

Fag med todelt eksamen hvor del en uten hjelpmilder
Du skriver besvarelsen på del en for hånd. Den scannes og sendes digitalt i PGS.  
Del to skrives på PC og leveres digitalt i PGS.

Eksamenssystemene er ikke laget for nettbrett. Chromebook kan ikke brukes til eksamen, fordi disse pc-ene har ikke harddisk og filen/dokumentet finnes bare i internminne.

 Det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettadresser som blir gjort tilgjengelig under eksamen.

Det gis ingen brukerstøtte til bruk av PC, programvare, utskrift, sikkerhetskopiering, flytting/kopiering av filer og liknende. Det stilles ikke reserveutstyr til disposisjon for privatistene, og privatistene er selv ansvarlig for konsekvensene dersom eget utstyr feiler.

Kapasiteten på strømnettet i eksamenslokalet kan være begrenset, og vi ber deg om å lade opp PC-en på forhånd. Du må også ta med deg strømkabel til PC'en din.

Spesielle krav til eksamen i matematikk, studieforberedende

Før eksamen må du sette deg inn i krav til bruk av programvare på eksamen. I matematikk skrives grafer ut fra PC i håndterlig format. Du må ha nødvendig programvare og kompetanse til å utføre dette. Hele del 2 leveres digitalt. I tillegg til punktene ovenfor forutsettes det at du kan konvertere/endre filtype til PDF-format eller et annet format som MS Office kan håndtere.

Eksamen i utvalgte fag krever bruk av PC med aktuell programvare og tilhørende utstyr. Det gjelder sentralt gitt skriftlig eksamen i 

Fag med lokalt gitt skriftlig eksamen som krever bruk av PC med tilhørende programvare/tilleggsutstyr:

 • Matematikk Vg1   MAT1001 Matematikk 1P-Y, MAT1006 Matematikk 1T-Y 
 • Helsesekretær Vg 2 HES2003 Yrkesutøvelse
 • Drama:                 DRA2009 Drama og samfunn
 • Musikk:               MUS2005 Musikk i perspektiv  
                              MUS2007 Musikk i perspektiv 2  
                              MUS3001 Musikk fordypning 1
                              MUS3003 Musikk fordypning 2
 • Service og samferdsel Vg1:
                             SSA1005 Administrasjon og økonomi
                             SSA1006 Markedsføring og salg
                             SSA1007 Sikkerhet og transport
 • Reiseliv Vg2:      RLVS2002 Salg og markedsføringPublisert 2. september 2015, oppdatert 20. november 2019.