Veiledning

Veiledning om fag og eksamen

Du kan få informasjon og hjelp ved å kontakte de videregående skolene som arrangerer eksamen for privatister:

Hvis du er voksen og søker utdanning kan du få veiledning ved et av de fire karrieresentrene i Buskerud:

Hvis du trenger å få gjennomført en realkompetansevurdering og/eller å gå på kurs for voksne, kan du henvende deg til et av de fire OPUS-ene i Buskerud:

Du kan finne viktige opplysninger om fag og utdanningsveier her:


Publisert 2. september 2015, oppdatert 7. august 2017.