Nettbrett i læring i yrkesfag

Buskerud fylkeskommune er i gang med et to-årig prosjekt for utprøving av nettbrett i opplæringen.

Elever på yrkesfag bruker nettbrett i opplæringen

Hønefoss videregående skole og Åssiden videregående skole deltar i prosjektet med to klasser hver.

Målet med prosjektet er å prøve ut hvilken pedagogisk merverdi bruk av små mobile enheter, som nettbrett, kan ha i opplæringen i yrkesfag. Det er særlig muligheten for å dokumentere arbeidsprosesser i verkstedet eller ute som utforskes, samt muligheten for samarbeid og deling elevene mellom. Prosjektet legger til rette for bedre samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere, og en tilsiktet effekt er mer yrkesretting av fellesfagene.

Prosjektet går over to år. Første prosjektår er det med vg2-elever fra Restaurant og matfag og Bygg og anlegg på Åssiden videregående skole. Prosjektleder er avdelingsleder Asle Nerhagen. På Hønefoss videregående skole deltar vg2-elever på Design og håndverk samt en innføringsklasse for minoritetsspråklige. Prosjektleder er utviklingsleder Geir Dahlberg. 

Lærernes erfaringer med bruk av brett og apper deles på prosjektblogger og på samlinger på skolene. Hvert halvår arrangeres det også fellessamling mellom alle lærerne i prosjektet for utveksling av erfaring og kompetanse.

2. prosjektår  2013  - 2014 skal nye klasser overta nettbrettene og delta i prosjektet. 


Publisert 7. november 2012, oppdatert 12. august 2015.