Rutiner, bestemmelser og maler

Ved å trykke på lenken under, får du opp en oversikt over temaområder i opplæringsloven med forskrifter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Av oversikten (Exel-arket) går det frem hvilke lov- og forskriftsparagrafer som gjelder på de ulike områdene og om det finnes veiledninger fra Utdanningsdirektoratet.

Menypunktet «rutiner, bestemmelser, maler» er bygget opp etter oversikten. Exel-arket er altså å regne som en innholdsfortegnelse med aktive lenker.

Oversikt over opplæringslov med forskrifter


Publisert 18. oktober 2012, oppdatert 5. september 2014.