Tilsynsrapporter

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging 2015/2016 (FMBU)

Nasjonalt tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa 2014 - 2017 (FMBU)

Tilsyn med opplæring av barn i barnevernsinstitusjoner (FMBU)

Oppfølgingstilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø (FMBU)

Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter (FMBU)

Tilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø FMBU

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring FMBU

Tilsyn med opplæring i kriminalomsorgen (28.11.2006) FMBU

Tilsyn med spesialundervisning og tilrettelagt opplæring (29.08.2007) FMBU

Tilsyn med opplæring i sosiale og medisinske institusjoner (14.05.2008) FMBU

Tilsyn med minste årstimetall for opplæring av elever i videregående skole (våren 2008) FMBU

Tilsyn med lokalt gitt eksamen (22-25.4.2009) FMBU

Tilsynsrapporter Buskerud kommunerevisjon


Publisert 18. oktober 2012, oppdatert 5. september 2016.