System for opplæringskvalitet i Buskerud fylkeskommune

Systemet skal sikre at opplæringsvirksomheten foregår i tråd med opplæringslovverket og nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer for den videregående opplæringen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Dersom du er ansatt på skolen, har du kanskje mest bruk for:


Hvis du er skoleleder, vil kanskje følgende være av størst interesse:


Foresatte, elever og lærlinger vil muligens ha størst nytte av:


Hvis du representerer et opplæringskontor er kanskje dette menypunktet være aktuelt for deg:


Hvis du representerer en friskole eller driver institusjonsopplæring kan dette menypunktet være aktuelt:


Er du interessert i Buskerud fylkeskommunes resultater i de videregående skolene, kan du ta en titt på: 


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 13. desember 2017.