Bestemmelser, rutiner og maler

Her finner du dokumentasjon i form av rutiner, bestemmelser og maler på hvordan Buskerud fylkeskommune arbeider for å gi elever, lærlinger og lærekandidater god opplæring med utgangspunkt i opplæringsloven med forskrifter.

Her er det også lagt ut noen administrative rutiner. De administrative rutinene skal bidra til felles praksis slik at vi kan oppnå opplæring i tråd med lovens intensjoner. Alle skoler i Buskerud kan bygge systemet videre med egne, lokale rutiner, bestemmelser og maler som synes på deres hjemmesider.

Rutiner, bestemmelser og maler som hører sammen, fremstilles i tabelloppsett. Dokumenter som har direkte sammenheng - i samme rad. Enkeltvedtaksmaler ligger i systemet som dokumentasjon, og er merket eksempel. Malene ligger i fylkeskommunens sak- og arkivsystem (ePhorte) og skal hentes frem og fylles ut der.

Ansvaret som er oppgitt gjelder plassering i utdanningsavdelingen. Delegasjonsreglementet, som det er lenket til, viser hvor ansvaret for utførelsen er plassert i Buskerud fylkeskommune.