Tilstandsrapporter

Kommuner, fylkeskommuner og private skoler er etter opplæringslovens § 13-10 pålagt å fremsette en årlig rapport om tilstanden i opplæringsfeltet knyttet til læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø.


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 26. april 2019.