Tilsyns- og revisjonsrapporter

Fylkesmannen i Buskerud driver tilsyn med Buskerud fylkeskommune, mens Buskerud kommunerevisjon IKS driver revisjon.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkesmannen i Buskerud: Etter opplæringslovens § 14-1 er det fylkesmannen som har ansvar for å drive tilsyn med kommunenes, fylkeskommunens og private skolers etterlevelse av opplæringsloven med forskrifter. Fylkesmannen i Buskerud driver både tilsyn som er nasjonalt initiert, og tilsyn som organet selv tar initiativ til. Se mer informasjon om tilsyn på udir.no.

Buskerud Kommunerevisjon IKS driver revisjon av kommunene i Buskerud og fylkeskommunen. Revisjonene rettet mot videregående opplæring gjøres på initiativ av kontrollutvalget i fylkeskommunen. Kommunerevisjonen driver i hovedsak forvaltnings- og regnskapsrevisjon.

 

Tilsynsrapporter fra fylkesmannen i Buskerud:

Forvaltningskompetanse – avgjørelser om særskilt tilrettelegging 

Nasjonalt tilsyn med elevenes læringsutbytte 2015 (FMBU)

Tilsyn med opplæring av barn i barnevernsinstitusjoner (FMBU)

Oppfølgingstilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø (FMBU)

Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter (FMBU)

Tilsyn 9a-3, elevenes psykososiale skolemiljø FMBU

Tilsyn med voksenes rett til videregående opplæring FMBU

Tilsyn med opplæring i kriminalomsorgen (28.11.2006) FMBU

Tilsyn med spesialundervisning og tilrettelagt opplæring (29.08.2007) FMBU

Tilsyn med opplæring i sosiale og medisinske institusjoner (14.05.2008) FMBU

Tilsyn med minste årstimetall for opplæring av elever i videregående skole (våren 2008) FMBU

Tilsyn med lokalt gitt eksamen (22-25.4.2009) FMBU

 

Revisjonsrapporter fra Buskerud kommunerevisjon IKS:


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 14. februar 2018.