Undersøkelser

Buskerud fylkeskommune igangsetter selv tematiske undersøkelser. Noen undersøkelser og evalueringer er igangsatt av skoleeier og gjelder alle enheter, andre er initiert av enhetene selv.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Her vil du finne alt fra omfattende rapporter fra oppdragsforskning, til små undersøkelser.

Et viktig evalueringsinstrument er ekstern vurdering, som gjøres basert på innmeldt behov fra den enkelte skole. Ekstern vurdering bygger på skolebasert vurdering, som speiles mot en gruppe eksterne vurdere som ser på skolens tema og innspill med utgangspunkt i en egen metodikk. 

 

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

Selvevaluering utdanningsavdelingen

Selvevaluering virksomheter

2009

2008


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 3. april 2018.