Organisasjon, oppgave- og myndighetsfordeling

Her får du oversikt over hvordan organisasjonen er bygget opp, hvilke lovpålagte oppgaver vi har, og hvem som gjør hva. Systemet for opplæringskvalitet i Buskerud fylkeskommune har fokus på utdanningssektoren.

Buskerud fylkeskommune

Organisasjonskart

Delegasjonsreglement
Delegasjonsreglementet forteller hvem i organisasjonen som har ansvar for hva i lovverket som regulerer fylkeskommunens aktivitet.


Utdanningsavdelingen

Organisasjonskart/oppgavebeskrivelse

Videredelegasjonsreglement
Videredelegasjonsreglementet er utledet fra fylkeskommunens delegasjonsreglement og forteller hvem i utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune som har ansvar for innfrielsen av for bestemte deler av opplæringsloven.


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 8. august 2019.