Sentrale lover, forskrifter og regelverk

Her finner du lenker til nasjonale føringer for opplæringen - lover, forskrifter, retningslinjer, stortingsmeldinger og rundskriv.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 10. februar 2016, oppdatert 18. april 2018.