Sentrale lover, forskrifter og regelverk

Her finner du lenker til nasjonale føringer for opplæringen - lover, forskrifter, retningslinjer, stortingsmeldinger og rundskriv.


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 8. august 2019.