OPUS Drammen

OPUS Drammen er det fylkeskommunale voksenopplæringssenteret for regionen i Nedre Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Senterleder: Tore Fjulsrud

Postadresse 
Postboks 3540 Postterminalen
3007 Drammen

Besøksadresse 
Betzy Kjelsbergs vei 280
3028 Drammen

Telefon 32 24 62 00

E-post opus.d...@bfk.no 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 24. november 2014.