Utdanningstilbud

All undervisning foregår i Opus Drammen sine lokaler på Åssiden videregående skole, Betzy Kjelsbergs vei 280, 3028 Drammen - Bygg G.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Type opplæring

Start

Slutt

Helsefag:

 

 

Helse- og oppvekstfag Vg1
Programfag

August 2016

 

Vår 2017

Helse- og oppvekstfag Vg1
Fellesfag
August 2016

Vår 2017

8HES  Helseservicefag Vg2
Programfag, integrert fellesfag 3 dager per uke.

August 2016

Mars 2017

Helsefagarbeider - Vg2
Programfag
August 2016 Vår 2017
Helsefagarbeider - Vg2
Fellesfag
August 2016 Vår 2017
Kokk- og servitørfag Vg2
Programfag integrert fellesfag 4 dager per uke 
August 2016 Vår 2017

Barne- og ungdomsarbeider Vg2
Programfag

August 2016

 

Vår 2017

Barne- og ungdomsarbeider Vg2
Fellesfag
August 2016

Vår 2017

Helsesekretær Vg3
Programfag 2 dager per uke 
01.03.2016 Desember 2016

Generell studiekompetanse:

 

 

Generell studiekompetanse
Norsk, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Samfunnsfag og Historie

August 2016

Vår 2017

Nettkurs
Norsk, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Samfunnsfag og Historie

Høst 2016

Vår 2017

Vi forbeholder oss retten til endringer.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 26. februar 2016.