Opplæringstilbud videregående opplæring

Vi tilbyr voksenopplæring innen yrkesfag og studiekompetanse. Tilbudet vil variere fra år til år, avhengig av antall søkere og deres ønskede sluttkompetanse.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

I fag med mange søkere opprettes det grupper som får undervisning på Kongsberg videregående skole vanligvis to dager per uke i to år. I andre fag tilstreber vi å kunne tilby individuelle løsninger.

Vi har for tiden tilbud innenfor følgende programområder:

  • Helse- og oppvekstfag
  • Service og samferdsel
  • Elektrofag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Restaurant- og matfag (OPUS Drammen)
  • Byggfag (OPUS Drammen)
  • Studiespesialisering


Elektro 

 

 

 

 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 19. februar 2018.