OPUS Ringerike

Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

OPUS Ringerike er det fylkeskommunale ressurssenteret for voksne i Ringerike, Modum, Hole, Krødsherad og Sigdal kommuner. 

Voksne som søker voksenopplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring. Det er ingen søknadsfrist på voksenopplæring, det er løpende inntak, og opplæringen følger ikke nødvendigvis skoleåret. For å få en oversikt over antall søkere, settes det allikevel gjerne en frist for førsteinntak i løpet av våren.

Som voksen skal du ha bestemt deg for hvilken utdanning (sluttkompetanse) du ønsker når du søker om opplæring. Dersom du er usikker og trenger karriereveiledning anbefaler vi at du tar kontakt med Ringerike Karrieresenter. Karriereveiledningen retter seg i hovedsak mot voksne fra 20 år og eldre. Karrieresenteret gir deg informasjon om utdanning og arbeid, bidrar til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Opus bistår også bedrifter med kartlegging av kompetanse og målrettet kompetansearbeid, og tilbyr på forespørsel spesialtilpassede kurs for både offentlig og privat virksomhet.

Over 1200 voksenelever har fått sin grunnleggende teoretiske utdanning på veien mot fagbrev eller studiekompetanse gjennom Opus Ringerike.


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 26. oktober 2016.