Kurstilbud videregående opplæring

Vi tilbyr utdanninger innen yrkesfag og studiekompetanse. Utdanningstilbudet vil variere fra år til år, avhengig av interesse og antall søkere til de forskjellige fagene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Opplæringen blir tilrettelagt i forhold til antall søkere i faget, og komprimeres i forhold til ordinær videregående opplæring. Undervisningen kan foregå både på dagtid og kveldstid, fra en til fem dager per uke, samt på nett. Det er kostnadsfri opplæring for voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og andre søkere tilbys plass hvis det er ledig plass ved oppstart.

Studiekompetanse

Undervisningen til generell studiekompetanse for voksne er etter 23/5-regelen.  23/5-regelen kan du lese mere om her. Undervisningen går hver dag på dagtid over ett skoleår, og inneholder fagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og historie. Vi anbefaler å fordele fagene over minst to år på grunn av høy studiebelastning. Det er også mulig å søke om å ta studiekompetansefagene via nettbasert undervisning.

Yrkesfag

Programfagene på helse- og oppvekstfag går en til to dager per uke på dagtid. Felles yrkesfag (norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og engelsk) går én dag per uke på kveldstid over to skoleår. Andre utdanninger kan få både et annet løp og andre studiesteder, i samarbeid med andre Opus i fylket/andre samarbeidspartnere.

Søkere som innvilges rett til gratis utdanning, og som ønsker annen utdanning enn studieretningene vi har voksenklasser i, får et tilrettelagt opplegg. Dette kan være selvstudium med veiledningstimer, kurs hos andre tilbydere, eller nettbasert opplæring. Tilrettelagte opplegg følger ikke nødvendigvis skoleåret.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for første inntak 2016 er 31. mars. Søknader etter fristen vurderes fram til skolestart, men på grunn av avvikling av ferie vil søknader som mottas etter 15.06 ikke kunne påregnes å bli behandlet innen ordinær skolestart. 


Publisert 3. januar 2013, oppdatert 11. mars 2016.