Elev-PC-ordning

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar PC er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene på lik linje som lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Fylkestinget bevilger årlig penger til elev-PC-ordningen i videregående skole. Ordningen til og med skoleåret 2016/2017 er basert på at alle har leie-PC fra fylkeskommunen. Fra skoleåret 2017/2018 har fylkestinget bestemt at elevene enten kan leie PC fra fylkeskommunen eller de kan ta med seg privat PC.

Bærbar PC er ikke et gratis læremiddel. Den årlige leieutgiften for en leie-PC fra fylkeskommunen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole. Når eleven er ferdig med videregående skole, beholder eleven PC-en, forutsatt at de årlige leiebeløp er betalt. Skoleåret 2017/2018 er den laveste satsen 1.014 kroner. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, eleven må selv søke om dette. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC eller kjøp av annet utstyr. 

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i ordningen med leie-PC fra fylkeskommunen. De kan benytte privat PC eller låne PC av skolen. For dette er det utarbeidet en egen avtalemal: Låneavtale for bærbar PC.

Mer informasjon om PC-ordningen for skoleåret 2017/2018 vil komme her i overgangen mai / juni 2017.

Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2016 - 2017


Publisert 1. oktober 2012, oppdatert 30. mai 2017.