Elev-PC-ordning

Ordningen med bærbar elev-PC er en vedtatt fylkeskommunal ordning som ikke er lovpålagt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Opplæringsloven med forskrift regulerer muligheten for å legge opp undervisning med bærbar PC for elevene. Bærbar PC er ikke et gratis læremiddel.

Fylkestinget bevilger årlig penger til elev-PC-ordningen i videregående skole. Ordningen er basert på at alle har leie-PC fra fylkeskommunen. 

Den årlige leieutgiften tilsvarer den laveste satsen for ikke-behovsprøvd stipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole som er omfattet av ordningen med gratis læremidler. For tiden er satsen 946 kr. 

Når eleven er ferdig med videregående skole, beholder eleven PC-en. Forutsetningen er at de årlige leiebeløp er betalt. 

Det er utarbeidet en egen informasjonspakke, som inneholder:

  • Generell informasjon om datasystemer i videregående opplæring
  • Ikt-reglement for Buskerud fylkeskommune
  • Informasjon om læringsplattformen ItsLearning
  • Avtale om leie av bærbar pc
  • Signaturark for erklæring og avtale

Informasjon om datasystemer og elev-PC-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2016 - 2017

 

Ikke inkludert i elev-PC-ordningen

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i elev-PC-ordningen. De kan, hvis opplæringen krever det, låne PC av skolen. For dette er det utarbeidet en egen avtalemal: Låneavtale for bærbar PC
Publisert 1. oktober 2012, oppdatert 24. juni 2016.