Elev-pc-ordning 2017-18

Fra skoleåret 2017/2018 har fylkestinget bestemt at elevene enten kan lease pc fra fylkeskommunen eller de kan ta med seg privat pc.

Bærbar pc er ikke et gratis læremiddel. Den årlige leieutgiften for en lease-pc fra fylkeskommunen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole. 

Tilbudet om elev-pc gis kun en gang til Vg1-elever som starter i Vg1, eller som ikke har fått tilsvarende tilbud tidligere fra en av fylkeskommunens sine videregående skoler. 

Spesifikasjoner for årets leasing-pc er: 

 • DELL Latitude 3480 
 • 14’’ 
 • i3-7100u prosessor (7.gen) 
 • 8Gb minne 
 • 128Gb lagringsplass (SSD) 
 • Full HD skjerm (1920 x 1080) 
 • HDMI/VGA 
 • 3 års garanti forsikring mot skade 

Ordningen omfatter en bærbar PC med lader. Så lenge eleven leaser pc-en, er utstyret fylkeskommunens eiendom.  

Følgende programvaregrupper installeres i tillegg til operativsystemet: 

 • kontorstøtteprogram (Office356)  
 • antivirusprogram  
 • annen programvare som skolen bruker i opplæringen 

Når eleven er ferdig med videregående skole, beholder eleven pc-en, forutsatt at de årlige leasebeløp er betalt. For skoleåret 2017/2018 er den laveste satsen 1014 kroner. 

Buskerud fylkeskommune har i hovedssak to forskjellige ordninger for skoleåret 2017/2018. En tredje avtale gjelder for utlån av pc i kortere perioder. 

Fylkestinget bevilger årlig penger til elev-pc-ordningen i videregående skole. Ordningen til og med skoleåret 2016/2017 var basert på at alle hadde leie-pc fra fylkeskommunen. 

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend fra Lånekassen. Eleven må selv søke om dette. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leasing av pc eller kjøp av annet utstyr.  

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i ordningen med leie-pc fra fylkeskommunen. De kan benytte privat pc eller låne pc av skolen. For dette er det utarbeidet en egen avtalemal: Låneavtale for bærbar pc. 

 

Elev-pc-ordningen 2017/2018

Buskerud fylkeskommune har to forskjellige ordninger for skoleåret 2017/2018. En elev kan enten inngå kontrakt med fylkeskommunen om å lease pc med all skolerelatert programvare ferdig installert, eller bruke egen privat pc til skolebruk.

Forskjellen mellom de to alternativer finner du nedenfor:

Lease pc fra fylkeskommunen Bruke privat pc
 • Det meste av skolerelatert programvare vil være ferdig installert. Office365-pakken og digitale ordbøker med mer. 
 • Pc-en har 3-års garanti med service på skolen. 
 • Utstyrsstipend fra Lånekassen dekker leasing av pc.  
 • Ved feil på maskinen leveres denne til skolen sitt IKT-kontor, som sørger for utbedring.  
 • Ved avbrutt skolegang, kan pc-en kjøpes ut ved å betale restbeløpet på 3x utstyrsstipendet. 
 • Pc-en er fylkets eiendom fram til eleven avslutter skolegangen og har innbetalt 3x årlig leie. Deretter overtar eleven pc-en. 
 • Elever får ved utkjøp eller fullført skolegang og innbetalt leie, beholde pc-en uten ekstra kostnader. I tillegg får de lisenser til siste Windows-versjon. 
 • Pc-eier må sørge for installasjon av programvare til skolebruk på egen hånd.  
 • Garantitiden og forsikring vil variere   avhengig av pc-type og familiens hjemforsikring.  
 • Utstyrsstipendet kan brukes til annet utstyr og lisenser.  
 • Ved feil på pc-en må eleven kontakte kjøpestedet for support.  
 • Eleven må selv laste ned og installere programmene fra Office365. 

 

Andre elever, f.eks. Vg2, Vg3 eller påbygg, kan inngå en utleieavtale med skolen. Årsleie for pc-en vil være det samme som utstyrsstipendet fra Statens Lånekasse.  Etter fullført skoleår, skal pc-en leveres tilbake til skolens IKT-kontor.  


Publisert 22. mars 2018, oppdatert 8. april 2019.