Elev-pc-ordning 2017-18

Fra skoleåret 2017/2018 har fylkestinget bestemt at elevene enten kan lease pc fra fylkeskommunen eller de kan ta med seg privat pc.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bærbar pc er ikke et gratis læremiddel. Den årlige leieutgiften for en lease-pc fra fylkeskommunen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole. 

Tilbudet om elev-pc gis kun en gang til Vg1-elever som starter i Vg1, eller som ikke har fått tilsvarende tilbud tidligere fra en av fylkeskommunens sine videregående skoler. 

Spesifikasjoner for årets leasing-pc er: 

 • DELL Latitude 3480 
 • 14’’ 
 • i3-7100u prosessor (7.gen) 
 • 8Gb minne 
 • 128Gb lagringsplass (SSD) 
 • Full HD skjerm (1920 x 1080) 
 • HDMI/VGA 
 • 3 års garanti forsikring mot skade 

Ordningen omfatter en bærbar PC med lader. Så lenge eleven leaser pc-en, er utstyret fylkeskommunens eiendom.  

Følgende programvaregrupper installeres i tillegg til operativsystemet: 

 • kontorstøtteprogram (Office356)  
 • antivirusprogram  
 • annen programvare som skolen bruker i opplæringen 

Når eleven er ferdig med videregående skole, beholder eleven pc-en, forutsatt at de årlige leasebeløp er betalt. For skoleåret 2017/2018 er den laveste satsen 1014 kroner. 

Buskerud fylkeskommune har i hovedssak to forskjellige ordninger for skoleåret 2017/2018. En tredje avtale gjelder for utlån av pc i kortere perioder. 

Fylkestinget bevilger årlig penger til elev-pc-ordningen i videregående skole. Ordningen til og med skoleåret 2016/2017 var basert på at alle hadde leie-pc fra fylkeskommunen. 

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend fra Lånekassen. Eleven må selv søke om dette. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leasing av pc eller kjøp av annet utstyr.  

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i ordningen med leie-pc fra fylkeskommunen. De kan benytte privat pc eller låne pc av skolen. For dette er det utarbeidet en egen avtalemal: Låneavtale for bærbar pc. 

 

Elev-pc-ordningen 2017/2018

Buskerud fylkeskommune har to forskjellige ordninger for skoleåret 2017/2018. En elev kan enten inngå kontrakt med fylkeskommunen om å lease pc med all skolerelatert programvare ferdig installert, eller bruke egen privat pc til skolebruk.

Forskjellen mellom de to alternativer finner du nedenfor:

Lease pc fra fylkeskommunen Bruke privat pc
 • Det meste av skolerelatert programvare vil være ferdig installert. Office365-pakken og digitale ordbøker med mer. 
 • Pc-en har 3-års garanti med service på skolen. 
 • Utstyrsstipend fra Lånekassen dekker leasing av pc.  
 • Ved feil på maskinen leveres denne til skolen sitt IKT-kontor, som sørger for utbedring.  
 • Ved avbrutt skolegang, kan pc-en kjøpes ut ved å betale restbeløpet på 3x utstyrsstipendet. 
 • Pc-en er fylkets eiendom fram til eleven avslutter skolegangen og har innbetalt 3x årlig leie. Deretter overtar eleven pc-en. 
 • Elever får ved utkjøp eller fullført skolegang og innbetalt leie, beholde pc-en uten ekstra kostnader. I tillegg får de lisenser til siste Windows-versjon. 
 • Pc-eier må sørge for installasjon av programvare til skolebruk på egen hånd.  
 • Garantitiden og forsikring vil variere   avhengig av pc-type og familiens hjemforsikring.  
 • Utstyrsstipendet kan brukes til annet utstyr og lisenser.  
 • Ved feil på pc-en må eleven kontakte kjøpestedet for support.  
 • Eleven må selv laste ned og installere programmene fra Office365. 

 

Andre elever, f.eks. Vg2, Vg3 eller påbygg, kan inngå en utleieavtale med skolen. Årsleie for pc-en vil være det samme som utstyrsstipendet fra Statens Lånekasse.  Etter fullført skoleår, skal pc-en leveres tilbake til skolens IKT-kontor.  


Publisert 22. mars 2018, oppdatert 8. april 2019.