Elev-pc-ordning 2019-20

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar pc er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune.

Som elev ved en videregående skole i Buskerud kan du velge mellom å lease en pc fra fylkeskommunen eller ta med din private pc. 

Bærbar pc er ikke et gratis læremiddel. Den årlige leieutgiften for en lease-pc fra fylkeskommunen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole. For skoleåret 2019/2020, er beløpet på kr. 1051,-.

Tilbudet om elev-pc gis kun en gang til dere Vg1-elever, eller elever som ikke har fått tilsvarende tilbud tidligere fra en av de videregående skolene i fylkeskommunen.

Lease en pc fra fylkeskommunen kontra bruk av privat pc

 Du kan enten inngå kontrakt med fylkeskommunen om å lease pc med all skolerelatert programvare ferdig installert, eller bruke egen privat pc til skolebruk.

Forskjellen mellom de to alternativer finner du nedenfor:

Lease pc fra fylkeskommunen

Bruke privat pc

 • Det meste av skolerelatert programvare vil være ferdig installert. Office365-pakken og digitale ordbøker med mer. 
 • Pc-en har 3-års garanti med service på skolen. 
 • Utstyrsstipend fra Lånekassen dekker leasing av pc. 
 • Ved feil på maskinen leveres denne til skolen sitt IKT-kontor, som sørger for utbedring. 
 • Ved avbrutt skolegang, kan pc-en kjøpes ut ved å betale restbeløpet på 3x utstyrsstipendet. 
 • Pc-en er fylkets eiendom fram til eleven avslutter skolegangen og har innbetalt 3x årlig leie. Deretter overtar eleven pc-en. 
 • Elever får ved utkjøp eller fullført skolegang og innbetalt leie, beholde pc-en uten ekstra kostnader. I tillegg får de lisenser til siste Windows-versjon.  


  Les mer om å lease pc fra fylkeskommunen
 • Garantitiden og forsikring vil variere   avhengig av pc-type og familiens hjemforsikring. 
 • Utstyrsstipendet kan brukes til annet utstyr og lisenser. 
 • Ved feil på pc-en må eleven kontakte kjøpestedet for support. 
 • Eleven må selv laste ned og installere programmene fra Office365 og andre undervisningsprogrammer fra fylkets programvareportal. 


  Les mer om å bruke privat pc

 

Stipend fra Lånekassen 

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend fra Lånekassen. Du som elev må selv søke om dette. Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leasing av pc eller kjøp av annet utstyr.  

Voksne i videregående opplæring og andre med avkorta opplæringsløp, er ikke inkludert i ordningen med leie-pc fra fylkeskommunen. De kan benytte privat pc eller låne pc av skolen. For dette er det utarbeidet en egen avtalemal. Avtalemalen legges ut når den er klar.

  

 


  


Publisert 26. juni 2019, oppdatert 28. juni 2019.