Gratis læremidler

Gratis læremidler i videregående skole er et nasjonalt tiltak som er lovfestet i opplæringsloven.

Alle elever i videregående skoler er omfattet av ordningen med gratis læremidler. Ordningen omfatter også voksne elever med lovfestet rett til videregående opplæring. Lærlinger er ikke omfattet av ordningen.

I tillegg kan elever som omfattes av ordningen med gratis læremidler, søke om å få et ikke-behovsprøvet stipend til utstyr som kalkulator, verktøy, arbeidsklær o.l. Ordningen administreres av Lånekassen, og de årlige beløpene varierer fra utdanningstilbud til utdanningstilbud. Søknad på nett: http://www.lanekassen.no/ - under stipend og lån – vanlig videregående opplæring – utstyrsstipend. Voksne omfattes ikke i ordningen med utstyrsstipend.


Publisert 8. januar 2015, oppdatert 12. august 2015.