Klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakterer du får som kommer på dokumentasjonen er et enkeltvedtak. Dette gjelder både karakter i fag og karakter i orden og adferd. Det betyr at du har rett til å klage på karakteren om du mener reglene for karaktersetting ikke er fulgt.

Hva kan du klage på?

Etter Forskrift til opplæringslovens § 3-1 har du rett til underveisvurdering og sluttvurdering. Dersom du mener at reglene for karaktersetting ikke er fulgt, kan du klage.

Eksempler på dette kan være:

  • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid.
  • Dersom du mener at du ikke har fått systematisk og løpende underveisvurdering som har gitt deg informasjon om hvor du står i faget. 

Hvordan klage?

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor tidsfristen på 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen for innsending av klagen utsettes til du har fått tilbakemelding. Kontakter du ikke skolen innen fristen på 10 dager vil klagen som hovedregel bli avvist.

Klagen skrives på eget skjema.


Publisert 12. august 2015, oppdatert 12. august 2015.