Skoleskyss

Barn og ungdom som bor langt unna skolen eller har spesielle behov kan få innvilget skoleskyss.

Det er Brakar som har ansvaret for å tilrettelegge skoleskyss for elever som etter lov og regelverk har rett til skyss, mens skolen eller kommunen har ansvaret for å melde inn de elevene det gjelder.

Veiledende retningslinjer for skyss til grunnskolen og videregående skoler er vedtatt av fylkesrådmann i Buskerud.

Fra og med skoleåret 2018/2019 kan elever i videregående skole bosatt i Buskerud selv søke om skoleskyss ved bruk av en studentportal; https://minskyss.bfk.no/. Portalen skal brukes av alle elever i videregående skole med rett til skoleskyss, uansett trinn og eventuelt tidligere innvilget skyss. Elever som søker om skyss av medisinske årsaker, skal fortsatt søke via sin skole. 

Henvendelser angående skoleskyss rettes til skole...@brakar.no eller på telefon: 32 82 66 66 menyvalg «skoleskyss» mandag – fredag kl. 10:00 – 14:00.

 

Mer Informasjon om skoleskyss finner du på brakar.no 


Publisert 12. august 2015, oppdatert 12. august 2015.