Stipend og lån

Du kan søke om støtte til videregående opplæring for undervisningsåret 2017 – 2018 når du har fått skoleplass.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Stipend i Lånekassen

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener eller hvor stor formue de har, men husk at du må søke for å få det. Se hvor mye du kan få på lanekassen.no/utstyrsstipend.

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om hva du kan få på lanekassen.no/larling.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også. Du søker om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Husk å søke når du har fått opptak!

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 20. desember 2016.