Søke skoleplass 2017 - 2018

Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Søknadsfrister

1. FEBRUAR: 

  • søknad om inntak på grunnlag av fortrinnsrett eller individuell vurdering 

1. MARS:

  • ordinære søknader til skole
  • melding om behov for tilrettelegging


Søknad registreres på vigo.no. Les mer om hvordan du søker skoleplass.

Er du usikker på hva du vil velge, finner du mer informasjon om utdanningsprogram og yrkesvalg på www.vilbli.no.

Sjekk ut vilbli.no slik at du er klar over hvilke rettigheter og plikter du har.

 

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering  

Ikke alle kan tas inn til videregående opplæring bare på grunnlag av karakterpoeng, eller kan gjennomføre det ordinære opplæringstilbudet. For disse elevene kan det være aktuelt å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering. 

I informasjonshefte om søknad til videregående opplæring finner du mer informasjon om dette og oversikt over hvilke tilleggsskjema som skal brukes. Frist for innsending er 1. februar.

 

Behov for tilrettelegging av opplæringen

Noen søkere har tilretteleggingsbehov som det er fornuftig at den videregående skolen vet om på forhånd. Hvis du har tilretteleggingsbehov, bør du gi melding om dette slik at skolen kan tilpasse opplæringen best mulig for deg.

Fyll ut skjemaet Melding om behov for tilrettelegging av opplæringen. Frist for innsending er 1. mars.

 

Inntak utenom fellesinntaket

Fagskole: 
Søknad til fagskolen finnes på www.vigo.no. Søknadsfrist er 15. april.

Voksne som ønsker videregående opplæring henvender seg til opplæringssenteret i sin region: 


Publisert 12. august 2015, oppdatert 8. desember 2016.