Slik søker du

Søknad til videregående opplæring i skole finnes på www.vigo.no, som er tilgjengelig for søking fra medio januar.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Logg inn på www.vigo.no med MinID og Pin-kode som du får i posten rundt nyttår. Har du ikke fått tilsendt pin-kode, må du henvende deg til (Difi) MinIDs brukerstøtte.

Telefon: 800 30 300
E-post: min...@difi.no   

På vilbli.no finner du informasjon om hvordan du registrerer søknad på vigo.

Overhold søknadsfristen!

Søknadsfristen er 1. mars. Det er ikke mulig å søke elektronisk etter dette. Da må du henvende deg til skolen/inntaksseksjonen for å få et søknadsskjema.

Ønskerekkefølgen er bindende

Det er viktig at du prioriterer ønskene dine nøye. De fleste får plass på det tilbudet de søker. Likevel er det viktig å tenke grundig gjennom både andre- og tredjevalget, i tilfelle du ikke kommer inn på førstevalget ditt.

Det er utdanningsprogrammet/programområdet du helst vil inn på, som skal stå først. Ikke søk taktisk, det kan straffe seg. Endring av søknad

Dersom du har rett til videregående opplæring, har du rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på videregående trinn 1. Derfor må du føre opp ønsker om tre ulike utdanningsprogram. Dersom du søker videregående trinn 2, videregående trinn 3, eller læreplass, har du rett til å komme inn på et programområde som bygger på det Vg1/Vg2 du har.

Det er viktig at du fører opp flere skoler i prioritert rekkefølge under hvert ønske. Konsekvensen av ikke å overholde reglene kan være at du får tilbud om skoleplass eller læreplass på noe du ikke har søkt.

Søke skoleplass i annet fylke

Søkere fra Buskerud kan i følgende tilfeller søke videregående opplæring i et annet fylke:

  • Dersom søkeren må oppholde seg i et annet fylke som følge av barnevernsvedtak
  • Dersom det er særdeles sterke sosiale grunner til at søkeren må oppholde seg i annet fylke
  • Dersom søkeren har søkt på toppidrettstilbud i annet fylke og er på nasjonalt toppnivå innenfor sin årsklasse i denne idretten
  • Dersom Buskerud fylkeskommune ikke tilbyr det programområdet du ønsker

Selv om du søker tilbud i et annet fylke, skal du søke på Buskerud sitt skjema.

Søknad om gjesteelevsgaranti for skolegang utenfor Buskerud sendes til Inntaksseksjonen. Dokumentasjon må være vedlagt.

Vitnemål, kompetansebevis og annen dokumentasjon

Dersom du avslutter grunnskolen i Buskerud, eller er elev i videregående skole i Buskerud den våren du søker opptak, skal du ikke sende inn vitnemål/kompetansebevis for dette skoleåret. Karakterene blir oversendt fra skolene.

Hvis du har gått på privat skole, er privatist eller kommer fra et annet fylke og søker i Buskerud, må du huske å sende inn karakterene selv. Det må være kommet til Inntaksseksjonen seinest 20. juni. Legg ved utskrift av søknadsskjemaet ditt.

Minoritetsspråklige søkere

Hvis du har vitnemål fra norsk grunnskole/videregående skole, søker du ordinært inntak med frist 1. mars. Du må være registrert i folkeregisteret i Buskerud og ha gyldig oppholdstillatelse. Dersom du har opplæring fra utlandet, må dokumentasjonen være oversatt til norsk eller engelsk. Søknadsfrist for individuell vurdering og forberedende kurs for minoritetsspråklige er 1. februar. Les mer om dette i Informasjonshefte om søknad til videregående opplæring.


Publisert 9. september 2015, oppdatert 20. desember 2016.