Tidsplan 2017 - 2018

Viktige datoer i forbindelse med å søke skoleplass.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

1. februar

Søknadsfrist fortrinnsrett og individuell vurdering
Frist for minoritetsspråklige til individuell behandling
Frist for lærekandidatordningen 

1. mars

Søknadsfrist for inntak skole og læreplass
Melding om behov for tilrettelegging 

1. mai
Frist for endring av søknad til skole
20. juni

Frist for ettersending av dokumentasjon (flytting, vitnemål, kompetansebevis, fag- og svennebrev, sendes inntaksseksjonen)

30. juni

Frist for endring av mobilnr og e-postadresse (vigo.no)
Siste frist for å registrere forhåndssvar (vigo.no)

Uke 27

Første inntak skole (hovedinntak) er klart. For å se resultatet, logg deg inn med MinID på vigo.no. Svarfrist 8 dager.

Medio juli
Frist for å svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – hovedinntak. 
Uke 32

Andre inntak skole er klart. Husk å svare.

Medio august
Frist for å svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass – andre inntak.
21. august

Skolestart. Oversikt over eksakte tidspunkt vil bli lagt ut på bfk.no. Se også skolens hjemmeside. Hvis du ikke møter opp, kan du miste skoleplassen.

Søker du læreplass?

Fristene er de samme som til skole. Formidlingen skjer i løpet av hele sommeren og fram til 1. oktober. 

1. november

Elever med ungdomsrett som slutter etter denne datoen, bruker ett år av opplæringsretten sin.Publisert 10. september 2015, oppdatert 8. desember 2016.