Eksamen for privatister og praksiskandidater

Her finner du informasjon om oppmelding, hva du må forberede deg på, organisering og gjennomføring av eksamen.

Eksamen for privatister

En privatist melder seg opp til eksamen i et fag fra videregående opplæring uten å være elev i faget. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men dokumenterer din kompetanse gjennom å avlegge en eksamen.  Du kan arbeide med faget på egen hånd eller delta på kurs.  Du kan avlegge eksamen i fag du ikke har fra før eller forsøke å forbedre karakterer i enkeltfag.

Eksamen for praksiskandidater

En praksiskandidat melder seg opp til fag- eller svenneprøve etter lang praksis og arbeidslivserfaring, uten å være elev eller lærling.  Praksisen må dekke fagets læreplan, og du må bestå en teoretisk og en praktisk prøve.  Før du kan melde deg opp til den praktiske delen av fag-/svenneprøven, må du bestå teoretisk eksamen for praksiskandidater.

Eksamen for lærlinger

En lærling som har full opplæring i bedrift må avlegge en tverrfaglig skriftlig eksamen i faget, og må melde seg opp til eksamen på www.privatistweb.no

De fleste lærlinger følger 2+2-modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift). Hvis du gjør det og ønsker å forbedre karakterer fra utdanningsprogrammet ditt eller i fellesfag, må du melde deg opp som privatist.

 

Aktuelt

Publisert 20. april 2012, oppdatert 23. oktober 2019.