Distriktsutvikling i Statsbudsjettet

Fjellnettverket meiner at ein auke i regionale utviklingsmidlar i distrikts- og regionalpolitikken er nødvendig for å styrke mogelegheitene for etablering, innovasjon og omstilling, og sikre næringsgrunnlaget og busettinga i fjellkommunane i Noreg.

Dette sa styreleiar i Fjellnettverket, Steinar Berthelsen, til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i samband med behandling av Statsbudsjettet for 2020. Sjå innlegget til Fjellnettverket her. 


Publisert 25. oktober 2019, oppdatert 4. november 2019.